داستان BricMaker

  • چگونه کوره مناسب را با توجه به شرایط محلی انتخاب کنیم؟

    در حال حاضر ، کوره های اصلی آجر سفالی و کاشی متخلخل در چین کوره تونل و کوره دوار (کوره تونل متحرک) است. کوره تونل انواع مختلفی دارد و می توان آنها را بر اساس مشخصات مختلف طبقه بندی کرد: می توان آن را به عنوان مقاطع عرضی بزرگ طبقه بندی کرد ...
    ادامه مطلب
  • چگونه می توان كوره مناسب طراحی كرد؟

    طراحی کوره معقول و عالی باشد ، سرمایه گذاران را بطور مستقیم محدود می کند و همچنین کیفیت کوره ها را محدود می کند. از طریق مقایسه های زیاد بین خطوط مختلف تولید ، متوجه شدیم که همان نوع مواد اولیه و همان نوع کیلوگرم ...
    ادامه مطلب